March 28, 2017

Ruumilahendused

Säilinud maalinguga ruumis on erinevaid lahendusvõimalusi väga palju. Iga ruum on eriline ning parima lahenduse nii tellija, ruumi kui ka maalingu jaoks töötame me välja igal juhtumil eraldi. Konsulteerimine võimalike variandite teostusaja ja -kulu osas, teeme kavandid ja värvinäidised ning teostame ka maalingu koos lõpliku viimistlusega, kõike vastavalt tellija soovile ja vajadusele.

Kui teie ruumis on maaling säilinud väga vähesel määral või selle täielik välja puhastamine osutub hetkel liiga kulukaks, on meil võimalik fragmendi põhjal tervik taastada. Rekonstrueerime maalingud nii täielikus kui ka lihtsustatud vormis, kasutades materjale, mis jätavad ajalooliselt autentse mulje ning on ruumisõbralikud.

Rekonstruktsiooni eesmärk ei ole luua võltsingut vaid taastada ruumi üldmulje. Tehniliselt on võimalik luua nii kergelt vintage ilmega maalinguid kui väga värskeid ja värvikaid, olenevalt tellija eelistustest. Ennekõike on meie eesmärgiks luua hea ruumilahendus, mis sobiks ka ülejäänud hoone tervikuga.

Lisaks sellele teostame maalingud ruumidesse, kus märgid varasematest maalingutest puuduvad. Kõigil meie töötajatel on Kõrgem Kunstikool Pallasest kogemus terviklike monumentaalmaalide loomisega. Soovi korral võtke meiega ühendust ning arutame teie soovid läbi!