March 28, 2017

Uuringud

Teostame viimistluskihtide uuringuid nii ruumipõhiselt kui ka terves hoones. Selgitame välja, kas ja millises ulatuses on maalingud säilinud ning millised varasemad värvilahendused on kasutusel olnud. Saadud andmeid on võimalik kasutada ajalooliselt audentse ruumilahenduse loomiseks.

Muinsuskaitse all olevatel hoonetel on vaja enne ehitust teostada uuringud, et ajalooliselt väärtuslikud kihid ei saaks tööde käigus kannatada. TERA restaureerimisel on olemas nii uuringute läbiviimiseks kui nende põhjal ettekirjutuste tegemiseks vajalik luba ja kogemus. Tihedas koostöös Muinsuskaitse ametiga koostame nii uuringute kava kui ka hilisema aruandluse ning juhul kui tööde käigus on ilmnenud maalingud, koostame tegevuskava nende konserveerimiseks.

Kasutades TERA Restaureerimise teenuseid, on teil väga mugav pärast uuringuid koheselt meiega edasi liikuda konserveerimistööde juurde, kui nendeks peaks ilmnema vajadus. See võimaldab ehitusprotsessi kiirendada ning tagab sujuva koostöö nii arhitektide kui Muinsuskaitseametiga meie poolt.