Interjööri- ja fassaadiuuringud Kuperjanovi tn 12 elamus Valgas

2018 aastal viis TERA Restaureerimine läbi suuremahulised interjööri- ja fassaadiuuringud Kuperjanovi tn 12 elamus Valgas. Uuringute eesmärgiks on kindlaks määrata säilinud ajalooline ruumilahendus, fassaadi ja interjööri viimistluskihid (k.a. tapeedid) ning need dokumenteerida.

Julius Görtzi elamu ehituse algus on dateeritud umbes 1908. aastasse ning see valmis ilmselt aastatel 1910-1912. Görtzi elamu oli esimesi mitme trepikojaga korterelamuid Valgas, mis oli varustatud vannitubade ja kanalisatsiooniga. See oli Kuperjanovi tänava uhkeim ehitis 1915. aastani, mil ehtitati elamu kõrvale suur ja dominantne Valga Poeglaste gümnaasiumi hoone.

 

Hoone esifassaadi (loodefassaad) kaunistab juugendliku rippornamentikaga dekoorielemendid, mille ülaossa on paigutatud krohvist taimevanik. Nende all alates kapiteelidest kuni esimese korruse jooneni paiknev juugendile väga iseloomulik dekoratiivne muster, mis on vormistatud kui narmastega linik või poolpilaster. See motiiv kordub lisaks esifassaadile ka edelafassaadil. Esifassaadi keskosas katusekarniisi all paiknevad neli metallvalust lõvimaski. Omapärane motiiv karniisi all on kollastest ja sinistest ruudukujulistest glasuurplaatidest koosnev friisivöö.3

 

Paljudes ruumides on säilinud hoone ehitus- ja algusajast pärit viimistluskihid ning trafarettmaalingud. Üle kogu hoone on üheks tüüpiliseks ehitusaegseks seinalahenduseks ülemist äärt mööda jooksev u 40 cm laiune tumedam polükroomne bordüür juugendliku taimeornamendiga, seda ääristavad kitsad kuni 1 cm laiused jooned (tihti ultramariin sinised); seina keskpind on tahvliteks jaotatud vertikaalsete joonte ja bordüüri all asuva ornamendiga; seina alaosa on u 50-60 cm kõrguseni tumedamat tooni ning seina keskpinna vertikaalsed jooned lõppevad väikeste lihtsustatud sammaste motiividega.

 

Säilinud ehitusaegsed maalingud:

 

Julius Görtzi kunagised eluruumid on head asetuse ja eriti rikkalikku dekooriga. Ruumi laes leidub kaks maalingu kihti ning seinas on viis maalinguga kihti ning seitse kihti tapeete.

Esimese ja teise maalingukihi joonised:

Teise maalingukihti kuuluv uhke laemaaling:

Kipsplaatide alt välja tulnud historitsistlik laemaaling.

Uuringud on vajalikud restaureerimistööde projekti koostamiseks. TERA Restaureerimisel oli hea meel viia läbi selle rikkaliku dekooriga elamu interjööri- ja fassaadiuuringud ning uurimistööde tulemusena koostada maalingute säilitamis- ja restaureerimiskontseptsioon.

 

Koos Valga Vallavalitsuse ja Kristiina Ribelusega pälvisime Kuperjanovi 12, Valga projekti eest Muinsuskaitse Aasta teo preemia!

Foto: Ilmar Saabas