Holdre mõisa peahoone osalised siseviimistlusuuringud

Holdre mõis (saksa keeles Hollershof) oli algselt rüütlimõis, mis rajati 16. sajandi keskpaiku ning
sai oma nime perekond Hollerite järgi, kes omasid mõisa 1767. aastani. Mõisa praegune peahoone
ehitati 1910. aasta paiku viimase võõrandamise eelse mõisniku, Woldemar von Ditmari, ajal. Hoone
projekteeris Riia arhitektiks Otto Wildau (1873-1942), kes kavandas ka aastatel 1907-12,7 km
kaugusel asuva Taagepera mõisa peahoone. Woldemar von Ditmar oli Taagepera mõisa omaniku
Hugo von Stuki õemees. Hoonet on neil põhjustel nimetatud ka Taagepera mõisa peahoone
väiksemaks vennaks.

2019. aasta suvel teostasid Tera Restaureerimise restauraatorid Holdre mõisa peahoones osalised siseviimistlusuuringud.

  

Uuringute eesmärgiks oli kindlaks määrata interjööri säilinud ajaloolised viimistluskihid hoone
esimese korruse osades ruumides ja teise korruse trepihallis ning need
dokumenteerida.

  

 

Ruumide seinad olid krohvitud lubikrohviga
ning enamasti viimistletud lubivärvidega. Vanematel viimistluskihtidel leidub fragmente
trafarettmustrist ning 1940. – 50. aastatel Eestis populaarseks saanud rullmustrist.

Mitmes ruumis jäi mulje, et varasemate remonttööde  käigus on vanemad värvikihid seintelt põhjalikult
eemaldatud. Kindlates ruumides on säilinud ebatavaliselt vähe värvikihte kuigi tegu on mõisaaegses ruumiplanis esinduslike
ruumidega. Sarnaselt on ühes ruumis säiliud mõisaaegsest kihistusest pärit trafarettmustrit ainult
ühes seinas.

Sellegi poolest õnnestus meil uuringute käigus leida mitmed kaunid ja loetavalt säilinud ajalooliseid maalingud.

Holdre mõisa omaniku tulevikuplaanidest saab lähemalt lugeda alloleval lingil:

https://lounapostimees.postimees.ee/6768813/suursugune-loss-muutub-kulastuskeskuseks?fbclid=IwAR2Qy8Okl3_GvCnI0CBEqHgD7FqdRoJRbzRQdy6XS9Z23aetZN8vi059Bvw

TERA Restaureerimise meeskonnal oli rõõm teostada uuringuid ühes Eesti kõige tähelepanuväärsema arhitektuuriga mõisas. Soovime palju edu tulevikuks!