Hiiumaa Suuremõisa peahoone söögisaali konserveerimine

Suuremõisa härrastemajas toimusid aastal 2014-2015 suuremahulised remonditööd, millest võtsid osa ka TERA restauraatorid. Koostöös Vaike Vaheri firma Maalingutemeister ning sisearhitekti Nele Rohtlaga konserveerisime söögisaali erakordselt detailirikast laemaalingut. Maaling sisaldas nii illusoorseid tahveldisi, piibli tsitaate, kõrgel tasemel aaderdust kui ka väga peeneid figuraalsete elementidega ornamentikat.

Laemaalingu seisukord oli hävimisohus. Eelneva põlengu kustumise käigus oli tugevalt kahjustunud maalingu alune krohv, mis oli mitmest kohast lahti ja ära vajunud. Seda toestasid mitmed ajutised tugipostid. Nõukogude ajal oli saal eraldatud kaheks eraldi ruumiks ja kuigi vahesein oli hiljem eemaldatud, jäi sellest märkimisväärne kahjustus maalingule. Suurte vajumiste tagajärjel oli lael mitmeid auke, palju väiksemaid pragusid ja lõhesid. Maaling ise oli niiskuse tagajärjel kohati lahtine ja krakleestunud.

Söögisaali lae kinnitamine talade abil

Suurimaks väljakutseks oli sellel objektil lahtine krohv ning selle kaod. Stabiliseerimiseks katsetasime mitmeid erinevaid lahendusi ning pidamise nõu Eva Möldri ning mitme Muinsukaitse ameti spetsialistiga, kuni leidsime parima lahenduse nii lae ajaloolise väärikuse kui ka ruumi kasutamise seisukohalt. Kui olime saavutanud laes stabiilsuse, täitsime praod sobiva pahtliga, mis sobivad konserveerimise põhimõtetega, et kasutatav materjal peab olema stabiilne, originaali mitte kahjustav ning vajadusel kergesti eemaldatav.

Kui olime lae pinna oli ühtlaselt kinnitanud ja kaod täitnud, alustasime mahukat puhastamise protsessi. Kuna tegemist oli söögisaaliga, oli lagi juba paratamatult üsna määrdunud, lisaks sellel oli põlengust tulenev tahm ja kustutustöödest tulenev niiskus maalingu värvid kohati tundmatuseni muutnud. Seetõttu tuli olla äärmiselt tähelepanelik, et saavutada terviklik lõpptulemus ning anda edasi lae ühtlane värvigamma.

Pärast puhastamist retušeerisime parandused ning liimistasime lae terviklikult, et taastada õlivärvile iseloomulik sära, mis ühtlasi kaitseb maalingut edasise määrdumise eest.

Laemaaling pärast lõplikku viimistlust koos interjööriga

Suuremõisa tegemistega on võimalik ennast kursis hoida siin.