Puitelamu Tartus Lepiku tn 7 laemaalingu osaline avamine

1907-1917. aastatel ehitatud Tartus Lepiku tn 7 asuvas historitsistlikus puithoones teostati 2017. aasta alguses viimistluuuringud („Lepiku 7 puitelamu viimistlusuuringute aruanne“, Virk OÜ, koostaja Kati Männik, 2017), kus osales ka TERA Restaureerimise restauraator. Uuringute käigus avastati teise korruse korteri elutoa lae vanimas viimistlukihis juugendlik maaling.

2017. aasta oktoobris teostas TERA Restaureerimine antud laemaalingu lisauuringud ning osalise avamise. Kuna ruumi põhjanurka kavandati ehitada trepp, siis otsustati maaling avada ja dokumenteerida just selles piirkonnas.

Üldvaade ruumist. Näha lisauuringute käigus avatud maaling ruumi põhjaseina ääres. Näha ka aasta alguses viimistlusuuringute käigus avatud lae keskosas asuv rosett.

Laemaalingu nurgamotiiv. Seina äärtpidi jookseb rohelistest lehthedest koosnev rida, mille vahel on õrnalt näha viie kroonlehega lille motiivid, ning mida ühendab laineline käega tõmmatud pruun joon (väät). Täitsa seina ääres on 10cm laiune kollakasroheline raam. Nurga sisemisel küljel (fotol paremal pool ülaosas, tähistatud punase noolega) on rohelistest läbipõimunud väätidest ja lehtedest koosnev kujutis, mida kaunistavad kuus (võimalik, et seitsmes on ka, kuid selle koha peal on maaling hävinud) heleroosat roosi.

Stiliseeritud roosi motiivid lähedamalt.

Laemaalingu keskosas asuv osaliselt avatud tumerohelistest väätidest moodustav ringikujuline rosett koos väljapoole ulatuvad lehed. Sondaaži all paremas nurgas näha kaks heleroosat roosi meenutavat lille motiivi.