Uuringud Kaagvere mõisas

Kaagjärve-Mäemõisa peahoone on Läti-Eesti piiril asuv tööstuliku mõisa osa, kus tegutseb hetkel MTÜ. Ruumides remonttööde tegemiseks oli vaja Muinsukaitse nõudmisel enne teostada interjööri uuringud, mida me koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga teostasime. Uurimistööde eesmärgiks oli hoone remondieelsete siseviimistlusuuringute teostamine ja olemasoleva ajaloolise informatsiooni dokumenteerimine ja selgitamine. Selleks tegime kokkuvõtva aruande nii hoone ajaloo, varasemalt tehtud tööde kui ka uuringute käigus leitud maalingute kohta.

Uuringute tulemusel selgus, et hoone originaal dekoor oli küllaltki tagasihoidlik – enamus ruumides kordusid samad toonid ning märkimisväärsemaid maalinguid ei leitud, mis on tööstusliku mõisa puhul tavapärane. Siiski leidisme nii osaliselt säilinud tahvelmaalingu kui ka mitmeid trafarettmustreid. Tänu täpsele dokumenteerimisele on neid musterid soovi korral võimalik nii avada kui ka rekonstrueerida.

Uuringute käigus dokumenteerisime lisaks hoones peituvatele maalingutele üles ka kõik varasemad interjööri värvilahendused. Ülevaatlikult tõime need välja sondaažikaartidel, mille järgi soovi korral saab mõisa ehitusaegset siseviimistlust taastada.

 

Töö lõpptulemuse nõustasime nii omanike kui ka ehitajaid, milliste eritingimustega tuleks ehitus- ja remonditöödes arvestada. Leitud maalingute säilitamiseks edastasime ka juhiseid ruumide sisekliima kontrolli saavutamiseks.