Seinamaalingute konserveerimine Kiriku 2/4, Toompeal ehk Riigikontrolli hoones

Toompeal asuval Kiriku tn 2 hoones tehti 2015-2016 kapitaalseid ehitustöid. Selle käigus käisime koostöös OÜ Wieseland’iga ruumide 201 ja 235 seinamaalinguid konserveerimas. Eesmärgiks oli vanade originaalmaalingute välja puhastamine, konserveerimine ning rekonstruktsioonide valmistamine pindadele, kus maaling oli hävinenud. Lisaks leiti samast ruumist väga hästi säilinud ajalooline tapeet, mis konserveeriti Kanuti Gildi poolt ja millisest saab lähemalt lugeda siin. Ruumilahenduste väljatöötamisest on ülevaatlik artikkel ka 2016 aastat Muinsuskaitse Aastaraamatus.

Ruum 201

Pärast väljapuhastamist ja krohviparandusi selgus, et kahel seinal on maaling suures osas hästi säilinud ning kinnitamist ei vaja. Otsustasime originaalpinda retušeerida võimalikult minimaalselt, ainult kohtades, kus maalingut säilinud polnud. Nii pole värvikadusid üldpildis näha ning säilib ruumi terviklikkus, jättes alles ka pinna ajaloolise hinguse.

Konserveeritud originaalmaaling vasakul ning rekonstruktsioon paremal (alates ahjust).

Kuna ühes seinas oli maaling täielikult hävinenud, tegime sinna originaalse jaotuse järgi rekonstruktsiooni. Siin tekkis küsimus, kuidas seda teostada: kas kasutada tugevaid värvitoone nagu algne maalingi teostamise ajal on olnud või rahulikemaid hallikamaid toone, mis imiteerivad praeguse originaalpinna värvi. Otsuse tegemisel osutus määravaks ruumi tervikpilt. Nimelt on tegu küllaltki väikse ruumiga, millest kahte seina katab hallikasroosa originaalmaaling, ühes seinas ilutseb uhke konserveeritud sügavpunane ja hall tapeet ning lisaks on nurgas tume kahhelahi. Kõik koos mõjuvad intensiivselt juba ilma veel ühe tugevalt konkureeriva erksates roosades toonides seina. Sellepärast tegime rahulikemates roosakates ja pruunikates toonides rekonstruktsiooni, järgides originaalmaalingul kujutatud tahveldisi. Värvimiseks kasutasime kaseiinvärvi.

 

Detail maalingust: naise figuur medaljoni sees, minimaalse retuššiga, mis aitab kujutisel esile tulla.

Ruum 235

Ruumis 235 kordusid samad tööprotsessid, mis ruumis 201. Originaalmaalingut oli säilinud ainult otsaseintes ning enamus seinapinnal teostasime rekonstruktsioon.