Jaan Poska 47, Kadriorg

1925. aastal Herbert Johansoni projekti järgi ehitatud luksusvilla, mille interjöörid on kujundanud Aleksandr Wladovsky, kuulub täna Püha Toolile ning sellesse on rajatud Redemptoris Mater Piiskopkondlik Misjoniseminar. TERA Restaureerimise restauraatoritel oli hea meel restaureerida esimesel korrusel asuv kabinet.

Luksusliku tammespoonist tahveldiste, rikkalike ornamentiliste puitreljeefide ja amfora-stiliseeringutega kaunistatud kabineti interjöör oli tervikuna säilinud ja kõrge kunstilise väärtusega, kuid ulatuslikult kahjustunud. Säilinud olid originaalsed tiibuksed, põrand ja lagi. Restaureerimistööde alguse hetkel oli kogu seinapind ja uksed täies ulatuses valge õlibaasil värviga kaetud. Teostatavate tööde eesmärgiks oli restaureerida seina pinnad, eemaldada hilisem valge värv, muuta ruum kasutus- ja eksponeerimiskõlbulikuks ning takistada edasiste kahjustuste teket.

Tammespoonist tahveldised peale õlivärvi eemaldamist:

Tammespoonist tahveldised peale restaureerimistöid:

Tammespooniga kaetud tahveldiste ja väga detailsete ornamentide mehhaaniline puhastamine oli äärmiselt aeganõudev töö, nagu ka hilisem kadude taandamine. Kokku kulus meie restauraatoritel antud objektil 913 inimtundi.

Meil on hea meel, et omanik ja ehitaja hindasid hoone väärtust ning soovisid ruumi algupärasena taastada, kasutades õigeid restaureerimisvõtteid ja materjale, vaatamata sellele, et hoone ei ole muinsuskaitse all. Kuigi ajaloolise interjööri nõuetele vastav taastamine on tihtipeale pikk ja keerukas protsess, on antud objekti puhul tegemist hea näitega nii vastutustundlikust ja heaperemehelikust käitumisest kui ka tänuväärsest panusest kultuuriväärtuste säilitamisel.

 

Vaated samadest tahveldistest enne ja pärast restaureerimistöid

 

Pooleldi restaureeritud tahveldis:

 

 

Ajalooliste hoonete taastamisel tasub tegevusluba omava spetsialistiga konsulteerida ka juhul kui tegemist ei ole muinsuskaitse all oleva objektiga, sest õigesti käsitledes lisavad ajaloolised maalingud, tahveldised ja muud sisekujunduselemendid kinnisvarale lisaväärtust.

TERA Restaureerimise meeskond tuleb Teile erialaste küsimuste puhul alati hea meelega appi!