Kiiu mõisa peahoone suure saali maalingute konserveerimine ja rekonstruktsioon

Kuusalu vallavalitsusele kuuluv Kiiu mõisa peahoone pärineb 18. sajandi lõpust. Tollane ühekordne kivist härrastemaja ehitati ümber juugendstiili võtmes 20. sajandi alguses. Hoones on tegutsenud pood, elektroonikatehas Estron ning kohaliku kolhoosi kontor. Praegu asub Mõisa peahoones Kuusalu Vallavalitsus.

Aastatel 2017 – 2018 tehti Kiiu mõisa peahoones restaureerimis- ja renoveerimistöid. Selle käigus otsustati hoone suures saalis asuvad kahe eri kihistu seinamaalingute fragmendid konserveerida ja eksponeerida sondaaži aknana. Saali otsaseina nurgas oli u 1,2 m laiuselt põrandast laeni säilinud roosal taustal lillakate joonte ja lille ornamentidega trafarettmaaling.  Ruumi kõige vanemast maalingu kihist oli säilinud ainult lühike riba seina ülaosas jooksvast mustrist.

Otsaseinal paiknev trafarettmaaling oli tugevalt määrdunud, värvi ja krohvi kadudega. Värvikiht oli kohati koos pealmise krohviga aluspinnast lahti löönud ning värvi sideaine oli nõrgenenud. Taime ornamendiga vanema kihi maalingu pigment oli tugevalt aluskihi küljes, kuid vajas krohviparandusi ning pindmist peenpuhastust.

Maalingute konserveerimistööd said alguse 2017. aasta juulis. Enne ülejäänud ruumi pindade ehitus- ja viimistlustöid teostati maalingute peenpuhastus, krohviparandused, pigmendi ja krohvi kinnitamine. Suuremad kaod retušeeriti vastavalt vajadusele. Kuna tegu on piduliku saaliga, langetati otsus rekonstrueerida kogu ruumi ulatuses otsaseina maaling. Need tööd teostati 2018. aasta jaanuaris.

Kõige vanema viimistluskihi trafarett maalingu säilinud fragment pärast konserveerimist ja retušeerimist.

Lähivaade retušeeringust.

Saali otsasein enne konserveeritud maalingu (paremal nurgas) rekonstruktsiooni.

Saali otsasein rekonstrueeritud maalinguga.

Valmis saal koos sisustusega.

Lähivaade konserveeritud algse maalinguga saali otsaseinas.

Nurgadetail konserveeritud algsest maalingust. Näha üleminek vanalt viimistlus pinnalt uuele pinnale.

Rekonstrueeritud nurgadetail.

Rekonstruktsiooni tööde teostamine.